Pirmīša stāsts Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā

J. Endzelīna Kauguru pamatskolā ir brīnišķīga tradīcija – bērnus, kas pirmo gadu uzsākuši skolas gaitas, sveikt ar 100. mācību dienu! Šogad šī diena bija 21. februāris.

Tā kā arī man šis ir pirmais gads Kauguru skolā (turklāt, kā 1. klases audzinātājam), pārsteigumi sagaidīja arī mani. Skolotāja Līga Gecko ar saviem palīgiem bija sagatavojusi ļoti interesantu programmu. Lai saņemtu Pirmīša sertifikātu, mums vienas mācību stundas laikā bija jānokārto 7(!) eksāmeni. Un to spēj tikai paši izturīgākie...

Skolotāja palīgs Paula Cipariņa no 6.klases (Paula Lippe) pārbaudīja mūsu zināšanas matemātikā.

Alise Burtiņano 6. klases (Alise Parfenkova) pārliecinājās par mūsu latviešu valodas prasmēm.

Palīgs Daiga Pūka no 9. klases (Daiga Zariņa) mums lika gan sportot, gan muzicēt.

Karīna Krāsiņano 7a klases (Karīna Doņeca) ļāva mums izpausties vizuāli.

Un, protams, sevi apliecināt mums nācās arī abām brīnišķīgajām skolotājas Līgas personībām – Līgai Ronei (dabaszinībās) un Līgai Black (angļu valodā).

Aktīvi darbojās arī palīgs Luīze Andrejsone no 9. klases, kas dokumentēja fotomirkļos visu pasākumu!

Ar lepnumu varu teikt, ka visi nokārtojām šos eksāmenus! Nu esam pilntiesīgi Pirmīši! Nebija viegli, tomēr kopīgiem spēkiem mēs to paveicām. Saņēmām sertifikātus (apstiprinātus ar kādu saldumiņu) un gandarījumu par labi paveikti darbiņu :)

Liels paldies Līgai Gecko un palīgu komandai, kas katru gadu pirmajām klasēm organizē šo interesanto un aizraujošo pasākumu!

 

Inese Riekstiņa (21. februārī oficiāli apstiprināta kā Pirmītis)