Pamatskolu absolvējot

    Kad vasara pilnā plaukumā, klāt izlaidumu laiks.

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 15 audzēkņi ieguvuši apliecību par pamatizglītību. Katru gadu skolas Goda grāmatā tiek ierakstīti to skolēnu vārdi, kuri sevi pierādījuši mācību darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī aktīvi iesaistījušies skolas interešu izglītības darbā.

    Skolas absolvente, Dr. art. Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja Aija Freimane šopavasar nodibināja BALVU, kuru var iegūt skolēns ar spēju tēlaini rakstīt un izstāstīt domu, spēju vizuāli attēlot savu domu un spēju risināt sarežģītus matemātikas uzdevumus. Izlaidumā šo balvu saņēma absolvents Lauris Ģirts Lācis.

    Septīto gadu absolventiem  ar izciliem sasniegumiem ir iespēja iegūt Endzelīna balvu. 2019.gadā šīs balvas ieguvēji ir Lauris Ģirts Lācis un Daiga Zariņa. Skolas Goda grāmatā ierakstīti Ksenija Kajaka un Luize Marta Andrejsone par apzinīgi veiktu mācību darbu aktīvu iesaistīšanos skolas interešu izglītības darbā.

 

Paldies absolventiem un viņu vecākiem par paliekošām vērtībām skolas dzīvē!

 

A.Dubova un I.Rambola