Vietējais

     Kauguru pagasta bibliotēkā 11. septembra pēcpusdienā , Raiņa dzimšanas dienā, notika tikšanās ar dzejnieku, žurnālistu Aivaru Ustupu.

Tādejādi J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 7.-9. klašu skolēni aizsāka dzejas dienas mēnesi, klausoties A.Ustupa dzejoļus, dzīves stāstu.

      Dzejnieka 80 gadu jubilejas gadā tika sakopoti viņa dzejoļi vienā grāmatā “ Vietējais”. Grāmatas nosaukums apliecina A.Ustupa saikni ar Kauguriem, viņa pirmā skola  - mūsu skoliņa, tajā laikā Kauguru septiņgadīgā skola. Tieši Kauguros, sēžot tagadējā mūzikas kabinetā un raugoties pa logu uz liepu aleju, radās pirmās dzejas rindas. Tā tikšanās reizē stāstīja žurnālists. Lielākais iedvesmas avots viņa dzejoļiem ir daba, Burtnieku ezers, vērotais saulriets. A.Ustupa dzejoļu vārdus izmantojuši arī daudzi komponisti.

     Pēc tikšanās dzejnieks dāvāja savu dzejoļu krājumu “Vietējais” ar savu autogrāfu, katram personīgi ierakstot savu vēlējumu. Piemēram, P.S. Lippe saņēma  grāmatu ar ierakstu :”Lai Tev izdodas arī pašai Dzejas pasaulē ieiet. Atslēga gan tās vārtiem jāmeklē pacietīgi!”  A.Parfenkova savā dāvanā lasa:” Dzejā pasaule iegūst daudz lielāku krāsainību. “

     zmanīgākie klausītāji noteikti tikšanās laikā iemācījās pasauli dzejiski sadzirdēt un saprast tās visapslāpētākās skaņas.

                                                                                A.Dubova