“Ziemassvētku karuselis” 2019

       Jau ceturto gadu rīkojam “Ziemassvētku karuseli”- “stafeti”, kas skolēniem ļauj izpausties dažādās radošās aktivitātēs, saistītām ar ziemu un Ziemassvētkiem.

 

      Mazajām klasītēm līdzi devās arī audzinātāja, bet lielākās klases kapteiņa vadībā “ceļoja” vienas pašas. Katrai klasei, saņemot maršruta karti, šogad bija jādodas uz sešām stacijām, kur viņus sagaidīja skolēni no skolēnu pašpārvaldes. Tieši viņi izdomāja, noformēja un vadīja šo pasākumu. Lūk, viņu idejas: 1.“Ziemas krāsas” (Paula un Emīlija no 7.kl.) – katra klase izlozēja dzejoli, ko vajadzēja uzzīmēt; 2.“Ziemassvētku alfabēts” (Alise Ieva no 7.kl un Karīna no 8.a.) – ar dotajiem alfabēta burtiem vajadzēja nosaukt vārdu/s par ziemu vai Ziemassvētkiem + papildspēle - “bumbas “ne/ķeršana”, kas pārbaudīja skolēnu reakciju un sportisko veiklību, proti, bumbu drīkstēja ķert tikai tad, ja vadītāja nosauktais vārds bija saistīts ar ziemu; 3.“Ziemas kadri” (Sindija un Viktorija no 9.kl.) – noskatoties 8 filmu fragmentus, bija jāatbild uz ekrānā dotajiem jautājumiem un jāatceras filmu nosaukumi + papilduzdevums - izdomāt savas Ziemassvētku filmas nosaukumu; 4.“Skanīgie Ziemassvētki” (Samanta un Estere no 9.kl.) – karaoke un daļēja karaoke dziedāšana: pirmo reizi ar tekstu uz ekrāna, otro reizi – bez teksta uz ekrāna, skolēni no 1.-5.klasei dziedāja “Zvaniņš skan”, bet skolēni no 6.-9.klasei - “Jūs bērniņi nāciet”;  5.“Ziemassvētku dzejolis” (Sendija un Daniels no 6.b kl.) – tika dotas kāda Ziemassvētku dzejoļa 12 rindiņas, kuras vajadzēja sakārtot pareizā secībā; 6.“Dāvanu maiss” (Lauris un Linda no 7.kl.) – mīklu minēšana un atbildes uz dažādiem interesantiem un āķīgiem jautājumiem katrai klasei beidzās ar mazu pārsteiguma dāvaniņu.

     Bez pārsteiguma dāvaniņas katra klase saņēma arī pateicību par erudīciju un sirsnīgu darbošanos visās stafetes pieturās.

    Liels paldies skolēnu pašpārvaldei par radošajām idejām, to realizēšanu un pasākuma vadīšanu!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko

Foto no skolas arhīva