Tehniski radošās darbnīcas

     Ar Valsts izglītības satura centra atbalstu 06.01.2020. J.Endzelīna Kauguru pamatskolā notika Tehnoloģiju gada aktivitātes – tehniski radošās darbnīcas, kas paredz plašas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei.

Tehniski radošās darbnīcās darbojās J.Endzelīna Kauguru pamatskolas, Trikātas pamatskolas un Brenguļu sākumskolas skolēni. Tās bija aktivitātes “Galamērķis: KOSMOSS”, “Burbuļbumba”, “Zobubirste pašgājējs”, “Ozobot programmētājs”, “JAVA Programmētājs”, “Telegrāfs”, “Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”, “Kosmiskā raķete”, “Izgatavo savu flaberi”, kur pašiem skolēniem bija iespēja iesaistīties dabaszinību, ķīmijas, fizikas, mehānikas, programmēšanas u.c. priekšmetu eksperimentos un praktiskajās grupu nodarbībās atbilstoši vecumposmam un interesēm. Skolēniem šīs dažādās aktivitātes ļoti patika, vislielāko sajūsmu radīja pašu gatavotais zobubirstes pašgājēja modelis. Paši mazākie gatavoja raķeti, kuras lidojumu demonstrēja skolas pagalmā. Skolēniem bija iespēja programmēšanas pamatus apgūt ar spēļu elementiem. Šī darbošanās paver iespējas mācīties individuāli atbilstoši jaunajām kompetencēm.

     Darbnīcas vadīja Aspired Interactives, Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks 5, speciālisti.

Direktora vietniece izglītības jomā Dzintra Sijāte