Ēnu diena Saeimā


    

 Katru gadu Latvijā notiek Ēnu dienas, un arī mēs nolēmām tajās piedalīties. Īpaši interesē Saeimas darbs, tāpēc nolēmām ēnot J.Endzelīna Kauguru pamatskolas absolventu, Jaunās konservatīvās partijas biedru un 13.Saeimas deputātu Jāni Cielēnu.

     Uzrakstījām motivācijas vēstuli un pieteikumu. Saņemot  apstiprinājumu, 12. februārī devāmies uz Rīgu. Izturējām nopietnas drošības pārbaudes, saņēmām darba mapes, un ēnošana varēja sākties.

     Piedalījāmies Izglītības komisijas sēdē, kurā tik apspriesti grozījumi Izglītības likumā. Pēc pārtraukuma piedalījāmies nākamajā sēdē, kurā tika apspriestas klimata pārmaiņas mūsu valstī. Šī ziema bez sniega satrauc arī mūsu deputātus. Pēc komisiju sēdēm piedalījāmies Saeimas debatēs, kurās Saeimas priekšsēdētāja  Ināra Mūrniece uzrunāja Ēnu dienas dalībniekus.   

     Dienas laikā bija iespēja apmeklēt deputāta Jāņa Cielēna kabinetu, paēst pusdienas Saeimas ēdnīcā, apmeklēt 11 iespaidīgas telpas, no kurām atmiņā visspilgtāk palikusi Baltā zāle, kurā tiek uzņemti ārzemju viesi.

      Pirms dalības Ēnu dienā sagatavojām vairākus jautājumus, tostarp, “Kādu redziet Latvijas lauku skolu lomu izglītībā?”

     Saņēmām atbildi: “Valstī ir nepieciešamas dažādas skolas. Izglītības sistēmā ir jāpastāv kā vienām, tā otrām, jo tieši mazās skolas labi pilda uzdevumu – mērķēti atpazīt, reaģēt uz skolēnu vajadzībām. Apgalvojums, ka bērns kvalitatīvu izglītību var iegūt tikai lielā skolā ir populistisks, un tās ir pilnīgas muļķības. Mazā lauku skolā var iegūt tikpat labu izglītību, kā pilsētā, tikai ir vajadzīga atbilstoša vide un gudrs skolotājs.”

     Saeimā guvām lielisku pieredzi un satikām gudrus cilvēkus. Ieguvām daudz informācijas un paplašinājām savu redzesloku. Sapratām, ka mums interesē, kas notiek Latvijā un politikā.

 

                                                                                                                         J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 9.klases skolnieces Samanta Kristiāna Cielēna un Estere Sēne