Absolventi J.Endzelīna Kauguru pamatskolai

 

Ir skola jāatstāj, lai dotos tālē,

 

Kur savu laimes taku katram rast.

(O. Gailums)

 

       Ir vasaras sākums un  klāt izlaidumu laiks. Šajā mācību gadā skolu absolvē 12 jaunieši. 

       Turpinot skolas tradīcijas, jau septīto gadu tiek svinīgi pasniegta Endzelīna balva, šogad to saņem absolvents Toms Oskars Ozols.

       Skolas absolventi ir apliecinājums pedagogu ieguldītajam darbam. Esam gandarīti par to, ka viņi neaizmirst savu skolu un sniedz artavu labāko skolēnu apbalvošanai.

        Absolventes Aijas Freimanes balvu par spēju tēlaini rakstīt un izstāstīt domu, spēju vizuāli un muzikāli to attēlot saņem Samanta Kristiāna Cielēna. Savukārt absolventa Jāņa Šurmas balvu – Aijas Freimanes organizētās mākslas nometnes apmeklējumu, saņem 4. klases skolniece Evelīna Eberharde. Labākās klases titulu un absolventa Jāņa Cielēna balvu saņem 5. klase (audzinātāja M. Bisniece).

        Arī skolas absolventes Gitas Džonsas (Ločmeles) balvu saņem Toms Oskars Ozols, Estere Sēne un Sindija Ina Muceniece. Šī balva vienmēr tiek izsniegta par centību, izaugsmi un augstu vidējo vērtējumu.

        Katru gadu skolas labāko absolventu vārdi tiek ierakstīti Goda grāmatā. Šogad Goda grāmatā tiek ierakstīti: Endzelīna balvas ieguvējs Toms Oskars Ozols, Samanta Kristiāna Cielēna, Estere Sēne  un Sindija Ina Muceniece – par apzinīgi veiktu mācību darbu un aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē.

Lai veiksmes un panākumu atslēga ir šo skolēnu sabiedrotie!

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas

direktora vietniece mācību darbā – A. Dubova.