Kur vārdi neizdodas, runā mūzika (H.K.Andersens)

 

Mūzika ir pasaule, tā ir mīlestība, tā ir valoda, kuru mēs visi saprotam.

Mūzikas mācības priekšmeta apguves mērķis ir aktīva muzicēšana, gūstot emocionālu baudījumu.

Mūzikas stundās visi sasniedzamie rezultāti balstās uz darbības vārdiem: saklausa, atdarina, apraksta, skaidro un pamato. Ar savu balsi skolēni atdarina dažādas skaņu īpašības: augstu un zemu, īsu un garu, skaļu un klusu.

Šo dažādo prasmju apguvi Kauguru pamatskolas skolēni demonstrē darbībā, piemēram, ritmizē, dzied, spēlē, improvizē, sacer un saklausa.

Mūzikas mācīšanā ir svarīgi ievērot dažādu veidu muzikālo darbību 1.-3.klasē skolēnu vēlams vairāk rosināt dziedāt un iesaistīt muzikālās rotaļās, papildus izpildīt muzikālas ritmiskas kustības, kā arī atvēlēt laiku mūzikas klausīšanai. 4.-6. klasē skolēni vairāk ir jāiesaista dziedāšanā un spēlēšanā, lai daudzveidīgi apgūtu mūzikas valodas elementus, 7.-9. klasē skolēni jau ir aktīvi mūzikas valodas un kultūras pētnieki, taču šim procesam jānotiek interaktīvā darbībā: dziedot un ritmizējot.

Attālinātajā mācību procesā es uzdodu dziesmas dziedāšanu, lai skolēniem būtu vieglāk apgūt dziesmas, nosūtu instrumentālos pavadījumus. Skolēni veic dažādus

ritma vingrinājumus, nošu vingrinājumus, klausās un analizē skaņdarbus, iegūst informāciju par komponistiem. Atgriezenisko saiti es gūstu ar balss zvaniem un video ziņām. Bieži vien šajā dziedāšanas procesā iesaistās visa ģimene.

Man tuvi ir H.Kristiana Andersena vārdi: “Kur vārdi neizdodas, runā mūzika.”

Tāpēc aicinu visus klausīties mūziku un dziedāt. Lai mums izdodas!

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas mūzikas skolotājs

 Sandris Dubovs