Ej ārā

Aktivitāte “Ej ārā!”

 

Pēc pavasara brīvdienām J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni attālinātajā mācību laikā mācījās ārā un veica dažādus uzdevumus. Katrai dienai bija sava tematika, piemēram, koku vērošana, savas īpašās mājas atrašana, izziņas avotu saskatīšana savā apkārtnē, neparastais dabā un laimīgā diena.

Katrā mācību priekšmetā skolotāji uzdeva interesantus un radošus uzdevumus. Matemātikas skolotāja A.Skrastiņa lika  noskaidrot, cik un kādi koki aug mājas apkārtnē, atsaukt atmiņā matemātikā apgūto, kā zīmē stabiņu diagrammu, kā aprēķina taisnstūra laukumu, cik dažādi var mērīt garumu( ar metriem, ar soļiem , ar pēdām ), atpazīt ģeometriskās formas. Skolēni varēja pilnveidot kritiskās domāšanas prasmes, pieņemt lēmumus, kā visu izdarīt labāk.

Tiešsaistes stundā katrs skolēns stāstīja , cik stundas pavadījis katru dienu ārā, kā sevi novērtējis katrā mācību priekšmetā, kurš uzdevums visgrūtākais, kurš vieglāks, ko jaunu atklājis par sevi.

3.klases audzinātāja L.Eberharde lika skolēniem katru rītu prezentēt iepriekšējās dienas veikumu, dalīties savos novērojumos, pastāstīt, ko uzzinājis jaunu, kas paticis visvairāk, cik ilgi pavadījuši laiku ārā un noskaidroja, ka klases rekords bija 9 stundas dienā. 3. klases skolēni par šo nedēļu izteicās, ka “es nezināju, ka ārā ir tik forši, līdz šim nebiju ievērojis, ka ir tik daudz ceļazīmju, veicot uzdevumu, varu braukt ar riteni, nezināju, ka koki ir tik resni un ka jauki ir mācīties dabā”.

Skolotāja I.Medne rezumēja, ka šis pavasarīgais projekts bija kā svaiga elpa gan skolēniem, gan pedagogiem. Lielākais ieguvums bija tas, ka skolēni uz mācīšanos varēja paskatīties no cita redzes punkta, kā arī iepazīt savu apkārtni caur dažādiem uzdevumiem.

Skolēni šajā nedēļā varēja attīstīt lasītprasmi, noskaidrot, kas ir afiša, pie dabas objektiem skandēt tautasdziesmas, norunāt dzejoļus, minēt mīklas, mācoties par darbības vārdiem, veikt konkrētas darbības. Atrodoties dabā, izpildīja savas mīļākās dziesmas. Ģeogrāfijā bija jāveic konkrēts maršruts, vērojot neparastos dabas objektus un vēsturiskās ēkas. Bioloģijā vēroja un fotografēja putnus. Fizikā veidoja saules pulksteni. Sociālajās zinībās skolēni fotografēja sava novada interesantākos objektus, bet 6.klases skolēni fiksēja sava novada atkritumu šķirošanas iespējas. Inženierzinībās 7. klases skolēni atrada atjaunojamās un neatjaunojamās enerģijas avotus savā apkārtnē. Svešvalodā gatavoja pūķi, atkārtoja skaitļa vārdus, skaitot soļus.

Sportā mēs visu gadu ejam ārā. Šajā nedēļā skolēni katru dienu saņēma uzdevumus, kas sākās ar vārdiem: “Ej ārā, vēro, atver domas, kustoties pamani skaisto, esi radošs!” Viens no uzdevumiem pastaigas laikā bija izdomāt jaunu sporta veidu. Uzsvaru sporta skolotāja M.Bisniece lika uz sevis vērtēšanu. Bērniem bija aktīvi jādarbojas un jāieliek vērtējums par paveikto.

Paldies visiem par spraigo nedēļu ārā!

Direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova