Zelta graudi J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Adventa laiks mūsu skolā atnācis ar vairākiem panākumiem mācību darbā. 9.klases skolniece Sandra Paula Lippe piedalījās Valmieras novada bioloģijas olimpiādē un ieguva 2. vietu. 2022.gada janvārī Paula piedalīsies valsts bioloģijas olimpiādē. Paldies skolotājai Elitai Šaltei par ieguldīto darbu!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā konkursa 3.posmā “Ziema laukos” 2. vietas ieguvējs 4.klases skolnieks Kristians Salmiņš, bet Rūdolfam Bijonam Atzinības raksts. Paldies skolotājai Lailai Eberhardei un Kristiana un Rūdolfa vecākiem par ieguldīto darbu!

Valmieras novada pašvaldības balvu par teicamām sekmēm mācību darbā saņem četrpadsmit 4. – 9. klašu skolēni: Emīlija Kitija Branta, Sandra Paula Lippe, Raivo Plužmo, Kristiāna Spalviņa, Loreta Andrupe, Evelīna Eberharde, Zigmunds Vanags, Roberts Vinogradovs, Paula Plužmo, Rūdolfs Bijons, Mikus Rambols, Kristians Salmiņš, Estere Buka un Justīne Zute.

Paldies vecākiem un skolotājiem par zelta graudu kaldināšanu!

 

Direktora vietniece izglītības jomā Aija Dubova