2021/2022 gada olimpiāžu laureāti

2021/2022 gada olimpiāžu laureāti

 

 

Sandra Paula Lippe ieguvusi 2.vietu Valmieras novada bioloģijas 2.posma olimpiādē, skolotāja Elita Šalte

 

 

Sandra Paula Lippe ieguvusi 1.vietu Valmieras novada krievu valodas 2.posma olimpiādē, skolotāja Inga Miruškina

 

 

Konkursa ”Ziema laukos” 2.vietas ieguvējs Kristians Salmiņš, skolotāja Laila Eberharde

 

Konkursa “Dizaina darbi 2021” galvenā balva Kristianai Spalviņai par masāžas elementa pagatavošanu ponijam, skolotāja Linda Saktiņa- Plūme

 

 Emīlija Kitija Branta ieguvusi 2.vietu Valmieras novada matemātikas 2.posma olimpiādē, skolotāja Ausma Skrastiņa