Pateicības diena Kauguru pamatskolā

 

Ar ceriņu ziedu smaržu apvīta, J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 30. maijā pateicības diena, kurā tiek godināti visi tie skolēni, kuri mācību gada laikā kaldinājuši savus darba augļus. Skolēni, kuru liecībās fiksēti augsti  mācību darba sasniegumi, saņēma medaļu “Tu esi labākais!” Mēs lepojamies ar 1.klases skolēniem Keitu Viju Suipi, Niku Ņeverovski, Emīlu Bijonu, Gabrielu Vasku un Dārtu Rusku. Šie skolēni ne tikai labi mācās, bet arī piedalās dažādos Valmieras novada organizētajos konkursos. Klases audzinātāja Inese Medne. Emīls Bijons ieguva II pakāpes diplomu skatuves runas konkursā, Gabriela Vaska, Dārta Ruska ieguva 3. vietu Ēvalda Siliņa jauno vokālistu konkursā(skolotājs Sandris Dubovs).

2.klasē vislabākie mācībās Edgars Maniks, Mārtiņš Lāma, Dāvis Rotmanovs, Sabīne Līcīte, Madara Girgensone, Baiba Stabiņa. Klases audzinātāja Aija Dubova. Arī Edgaram Manikam, Sabīnei Līcītei 3. vieta Ēvalda Siliņa jauno vokālistu konkursā, Atzinība Mārtiņam Lāmam Ēvalda Siliņa jauno vokālistu konkursā. Šie skolēni piedalījās arī vokālistu konkursā “Lakstīgala” (skolotājs Sandris Dubovs).

3.klasē lepojamies ar Kimu Markitāni , Elizabeti Strazdiņu, Zani Bērziņu, Aleksi Bijonu, Raiti Borodinu, Amēliju Miljoni, Reini Pīlāgu, Māri Šulcu, Reini Jurgensonu. Kima Markitāne piedalījās arī Valmieras novada organizētajā 3.klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādē. Klases audzinātāja Vera Bērziņa.

4.-9.klašu skolēniem, kuru liecībās vidējā atzīme 8,5 un augstāka saņem Valmieras novada naudas balvu.  Mēs esam gandarīti par Rūdolfu Bijonu (9,64), Esteri Buku (9,45),Justīni Zuti(9,09),Miku Rambolu (8,82), Kristianu Salmiņu (8,36), Kevinu Grahoļski (6,82). Klases audzinātāja Laila Eberharde. Estere Zute ieguvusi I pakāpi skatuves runas konkursā, piedalījusies Valmieras novada Jaunatnes centra Vinda organizētajā konkursā “Superzieris”,matemātikas konkursā “Tik cik” (skolotāja Laila Eberharde)Estere Buka un Justīne Zute ieguva atzinību Ēvalda Siliņa jauno vokālistu konkursā ,Justīnei Zutei 1.vieta konkursā  “Lakstīgala”(skolotājs Sandris Dubovs). Justīne Zute piedalījusies arī Valmieras novada Jaunatnes centra Vinda organizētajā konkursā “Superziķeris”.Kristianam Salmiņam konkursā “Šodien laukos” 2.vieta,Rūdolfam Bijonam atzinība konkursā “Šodien laukos” (skolotāja Laila Eberharde).Rūdolfs Bijons un Mikus Rambols piedalījies matemātikas konkursā “Tik cik.” (skolotāja Laila Eberharde)

5.klasē lepojamies ar Paulu Plužmo( 8,69),Robertu Vinogradovu( 8,54), Zigmundu Vanagu (8,77),Keitu Melāniju Timofejevu (7,31). Klases audzinātājs Sandris Dubovs. Paula Plužmo un Roberts Vinogradovs ir piedalījies arī Valmieras novada organizētajā  dabas zinību olimpiādē ( skolotāja Elita Šalte)

6.klasē visaugstākie mācību sasniegumi Loretai Andrupei (8,64), Evelīnai Eberhardei (8,07), Santai Morozovai (7,21) Klases audzinātāja Līga Gecko. Loreta Andrupe un Santa Morozova piedalījās Valmieras novada organizētajā dabas zinību olimpiādē. (skolotāja Elita šalte).

7.klasē visaugstākās vidējās atzīmes Kristiānai Spalviņai (8,06), Kalvim Jurgensonam (7,81, Pēterim Ezeram (7,69), Aleksim Šīmanim (7,50), Andrai Evelīnai Petrovskai (7,38) Klases audzinātāja Mārīte Bisniece. Aleksim Šīmanim, Kristiānam Brusovam, Kalvim Jurgensonam 2. vieta Valmieras novada organizētajā inženierzinību olimpiādē. (skolotāja Dzintra Sijāte). Aleksim Šīmanim, Kristiānam Brusovam, Andrai Evelīnai Petrovskai 2. vieta Cēsu novada organizētajā konkursā “Kukaiņu dzīve”.(skolotāja Elita Šalte). Elīzei Andželikai Sapožņikovai 2. vieta vokālistu konkursā “Tīnis” (skolotājs Sandris Dubovs). Sanija Bāliņa piedalījusies Āgenskalna ģimnāzijas organizētajā angļu valodas konkursā. (skolotāja Vineta Novika) Kristiānai Spalviņai galvenā balva konkursā “Dizaina darbi 2021” (skolotāja Linda Saktiņa Plūme)

8. a klasē visaugstākie sasniegumi Raivo Plužmo (8,25), Sendijai Kristiānai Cincei(7,31).Klases audzinātāja Inga Miruškina. Danielam Lānam 1. pakāpe skatuves runas konkursā (skolotāja Aija Dubova).

8.b klasē  lepojamies ar Robinu Zuti (8,06) Klases audzinātāja Elita Šalte.

9.klasē lepojamies ar Emīliju Kitiju Branti (9, ), Paulu Sandru Lippi un Alisi Zariņu. Klases audzinātāja Ausma Skrastiņa. Emīlijai Kitijai Brantei 2. vieta 9. klašu matemātikas olimpiādē( skolotāja Ausma Skrastiņa). Paulai Sandrai Lippei 1. vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja Inga Miruškina),2. vieta 9.klašu bioloģijas olimpiādē un piedalīšanās valsts organizētajā olimpiādē ( skolotāja Elita Šalte) 1. vieta un piedalīšanās 48. valsts organizētajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Aija Dubova) Paula Sandra Lippe  un Emīlija Kitija Brante piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošo darbu konkursā “Latvija es esmu tavs dārgums” un meiteņu darbi tika publicēti Latviešu valodas aģentūras izdotajā grāmatā “Mans grāmatplaukta stāsts” (skolotāja Aija Dubova)

Viena no skolas tradīcijām ir Olimpiešu ekskursija , tāpēc arī šogad olimpiāžu un konkursu dalībnieki devās ekskursijā  uz Tartu, lai apmeklētu AHHAA centru un Tartu Botānisko dārzu, kā arī otra ekskursantu grupa devās uz Liepupi, lai apmeklētu Minhauzena muzeju.

 

Direktora vietniece izglītības jomā A.Dubova