J.Endzelīna Kauguru pamatskola Ziemassvētku rotā

Skolotāju Veras Bērziņas, Lilitas Laiviņas un Ineses Riekstiņas veidotās Ziemassvētku rotas, kas piešķīrušas īpašu gaišumu skolas telpām.