Deportāciju pieminot

     Lai atcerētos un godinātu pirms 70 gadiem no Latvijas uz attāliem Padomju Savienības apgabaliem Sibīrijā izsūtītos iedzīvotāju tūkstošus, skolēniem notika  dažādi pasākumi.

      19., 21.martā 6.-9.klašu skolēnin Latvijas vēstures stundās noskatījās mācību filmu "Deportācija. Divas naktis, viens noziegums".

      25.martā Kauguru k/n notika komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums, kuru organizēja kultūras nama direktors A. Stīpiņš. Dalībnieki ar klusuma brīdi godināja to cilvēku piemiņu, kuri neatgriezās no Sibīrijas.Tad savā atmiņu stāstā dalījās izsūtītais toreiz piecgadīgais Jānis Pikšēns. Mums visiem bija interesanti klausīties par pirmo tikšanos ar Sibīrijas ziemu, par krievu valodas apgūšanu un to, ka latviešu bērni vēlāk arī savā starpā sarunājās krieviski. Izrādās, ka daba tur bija tik tīra, ka dzeramo ūdeni smēla no blakus esošās upes, jo uz visu ciemu bija tikai viena aka. Uz māju no skolas bija jāiet cauri mežam. Mazais Jānis tīšām ielaida kļūdas kontroldarbos, lai varētu palikt pēc stundām un iet uz mājām kopā ar pārējiem skolēniem.

Vēstures skolotāja Inese Ločmele pastāstīja par izsūtīšanu Kauguru pagastā, balstoties uz A. Baloža un J. Markova atmiņu stāstiem no Aīdas Liepiņas grāmatas "Amūras latviešu likteņstāsti". Vēl skolēni uzzināja par 1949.gada 25.marta notikumiem Kauguru skolā, kad tika izsūtīti 9 skolēni un skolotāja Biruta Puriņa. Par šo notikumu saglabājušās skolēna aculiecinieka  tagadējā avīzes "Liesma" žurnālista Aivara Ustupa atmiņas.  Prezentācijā skolēniem bija iespēja aplūkot izsūtītā skolēna Alfrēda Baloža zīmējumus , kas attēlo dzīvi Sibīrijā, kā arī pēc atmiņas zīmētu Kauguru skolu...

    Muzikālu akcentu pasākumam piešķīra Aivas Tauriņas Šariņas dziedātās dziesmas par Latviju un Dzimteni.

Inese Ločmele, vēstures skolotāja