Ceļojumā “Putnu valstībā”

11.aprīlī mazajiem, bet 17.aprīlī lielajiem bija iespēja doties ceļojumā “Putnu valstība”.

Katrā pieturā bija jāveic dažādi uzdevumi par putniem.

1.-4. kl. skolēniem vajadzēja piestāt četrās pieturās:

  •      Putnu dziesmu noteikšana;
  •      Putnu atpazīšana attēlos;
  •      Putnu nosaukumi burtu jūklī;
  •      Dažādas kājas un ligzdas.

Savukārt 5.-9.klašu skolēniem uzdevumi bija grūtāki un pieturas sešas:

·       Putnu dziesmu noteikšana;

·       Putnu atpazīšana attēlos;

·       Krustvārdu mīklas par putniem;

·       Putni latviešu tautas dziesmās;

·       Putni Latvijas pilsētu ģerboņos;

·       Putni latviešu dziesmās.

1.-4.klašu grupā 1.vietu ar vienādu punktu skaitu ieguva 2.un 4.klase, bet 2.vietu arī ar vienādu punktu skaitu – 1.un  3.klase.

5.-9.klašu grupā 1.vieta 9.klasei, 2.vieta – 6.klasei, 3.vieta – 5.un 8.klasei, atzinība 7a.klasei, bet pateicība par piedalīšanos – 7b.klasei.

E. Šalte, bioloģijas skolotāja