Pēdējā zvana diena

    Šogad, 17.maijā, Pēdējais zvans skanēja piecpadsmit 9.klases skolēniem. Pirmajās stundās skolēni iestādīja eglīti skolas dārzā un uzrakstīja vēstuli sev, kuru atvērs pēc desmit gadiem skolas salidojumā. Tur viņu sapņi, nodomi, vēlmes. Pēc tam ar savu pirmo audzinātāju Ingu Miruškinu atcerējās kopā pavadīto laiku un meklēja skolas dārzā aprakto dārgumu lādi, kurā bija ceturtajā klasē rakstītie novēlējumi.

     Ar ziediem un sveicienu devītos zālē ieveda pirmklasnieki. Mūsu paldies arī astotajiem, kuri sarūpēja skaistu “zvanu” skolas pagalmā, pie kura  varēja fotografēties jebkurš interesents. Astotie sagatavoja arī pasākumu Kauguru kultūras namā – visas skolas videosveicienus, priekšnesumus un zināšanu pārbaudes uzdevumus devītajiem. Pēc devītās klases priekšnesuma, pateicības vārdiem skolotājiem pirmklasnieki iezvanīja pēdējo mācību stundu šajā skolā.

2019.gada absolventi.