Svētki zināšanām

    Divdesmit deviņi J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni piedalījušies 8 konkursos un 12 mācību priekšmetu olimpiādēs.

Lauris Ģirts Lācis Valmieras un starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguvis 3. vietu (skolotāja Elita Šalte), vēstures olimpiādē Atzinība ( skolotāja Inese Ločmele), latviešu valodas un literatūras olimpiādē 3. vieta, skolēns izvirzīts dalībai latviešu valodas valsts 45.olimpiādei ( skolotāja Aija Dubova), Elēnai Krastiņai -  2. vieta angļu valodas olimpiādē ( skolotāja Līva Liepiņa), Atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Aija Dubova), Emīlijai Kitijai Brantei 3. vieta matemātikas olimpiādē ( skolotāja Ausma Skrastiņa), kā arī dalība Atklātajā matemātikas olimpiādē. Tomam Oskaram Ozolam – 3.vieta angļu valodas olimpiādē ( skolotāja Līva Liepiņa).

     Šie skolēni, viņu vecāki un pedagogi tika aicināti uz svinīgo pasākumu Brenguļos, lai saņemtu PATEICĪBU no Bverīnas novada domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa.

    Svinīgajā pasākumā par ieguldīto darbu izglītības jomā Beverīnas novada Pateicības rakstus saņēma pedagogi: Aija Dubova, Līga Gecko, Elita Šalte un Sandris Dubovs.

    Katru gadu olimpiāžu un konkursu dalībnieki un viņu pedagogi dodas ekskursijā pa Latviju. Šogad iepazināmies ar Jelgavu, J.Čakstes dzimtajām mājām, Ziemassvētku kauju vietām un ražotni “Pupuči”.