Rokdarbnieces

  • Print

Maijā noslēdzās starpnovadu rokdarbu izstāde Valmieras kultūras centrā. Mūsu meitenes, skolotājas J. Šmites rosinātas, ļoti veiksmīgi tajā piedalījās.