Olimpiešu ekskursija

  • Print

    Tradicionāli katru gadu skolēniem, kuri piedalījušies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, tiek piedāvāta ekskursija.

Šajā gadā olimpiešu skaits bija 35 skolēni, un 28. maijā 30 olimpieši un 12 skolotāji devās uz Ķeipenes šūpoļu parku, Lēdmanes trušu karalisti, kur svaigā gaisā baudīja pankūkas, baroja trusīšus un baudīja dabu. Tālāk ceļš vijās uz Skrīveriem, izstaigājām Skrīveru dendroloģisko parku, bet pulkstens 15.00 mūs gaidīja ekskursija Skrīveru saldumu ražotnē, katrs ekskursants iegādājās Skrīveru veikaliņā kādu našķi, lai pārsteigtu mājiniekus. Pēc saldumu degustācijas devāmies uz Koknesi, lai izstaigātu Liktensdārza takas. Dodoties ceļā, pirms Liktensdārza apmeklēšanas ekskursantiem bija dots uzdevums sameklēt pelēkos laukakmeņus 20-30 cm diametrā. Veicām ierakstu Liktensdārza reģistrācijas žurnālā, ziedojām 6 laukakmeņus veltītus J.Endzelīna Kauguru pamatskolai ar skolas devīzes vārdiem "Augt, degt un ilgi mirdzēt!", un 6.klases skolniece Līga Ozola veltīja ierakstu Ozolu dzimtas saknēm. Baudījuši jaunus iespaidus, jaukas emocijas visi ekskursanti atgriezās mājup priecīgi un apmierināti.

Direktora vietniece izglītības jomā Aija Dubova