Pulciņu grafiks 2017./2018.mācību gadā

Pulciņu grafiks 2017./2018.mācību gadā

 

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

5.-9.klašu koris

 

8.stunda

5.-9.klašu koris

Sporta pulciņš

 

9.stunda

Sporta pulciņš

 

10.stunda

Sporta pulciņš

Otrdiena

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-4.klasei

 

8.stunda

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

Tautiskās dejas 5.-9.klasei

 

9.stunda

Teātra pulciņš

 

10.stunda

Teātra pulciņš

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Informātikas pulciņš

Matemātikas pulciņš

 

8.stunda

Informātikas pulciņš

Jaunsargu pulciņš (no 10 gadiem)

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

 

9.stunda

Informātikas pulciņš

Ceturtdiena

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-4.klasei Pūšaminstrumentu pulciņš

 

8.stunda

Kristīgais pulciņš

 

9.stunda

Tautiskās dejas 5.-9.klasei

Kristīgais pulciņš (internāta bērniem)

Piektdiena

7.stunda

Līnijdeju pulciņš

8.stunda

Svešvalodu pulciņš