Pulciņu grafiks 2018./2019.mācību gadā 2.semestrī

Pulciņu grafiks 2018./2019.mācību gadā 2.semestrī

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Teātra pulciņš (1.-4.kl)

Sporta pulciņš

 

8.stunda

Sporta pulciņš

Otrdiena

6.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Mūsdienu dejas 1.-4.kl.

Papīra plastikas pulciņš “Varavīksne” 1.-4.kl.

 

8.stunda

Tautiskās dejas 3.-9.kl.

Papīra plastikas pulciņš “Varavīksne” 5.-9.kl.

Matemātikas pulciņš 5.-6.kl.

 

9.stunda

Mūsdienu dejas 5.-9.kl.

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Matemātikas pulciņš

 

8.stunda

Jaunsargu pulciņš

Līnijdeju pulciņš

 

9.stunda

Līnijdeju pulciņš

 

No 15:00-18:00

Teātra pulciņš 5.-9.kl.

Ceturtdiena

6.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Mūsdienu dejas 1.-4.kl.

 

 8.stunda

Tautiskās dejas 3.-9.kl.

Kristīgais pulciņš

Informātikas pulciņš

9.stunda

Mūsdienu dejas 5.-9.kl.

Matemātikas pulciņš 7.-9.kl.

Informātikas pulciņš

Piektdiena

7.stunda

8.stunda

Rokdarbu pulciņš 1.kl.

Svešvalodu pulciņš 7.-8.kl.