Ārpusklases pasākumu plāns 2017./2018.m.g. 2.semestris

 

 

 

 

 

 

Ārpusklases pasākumu plāns 2017./2018.m.g.1.semestris

 

 

 

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks, vieta

Atbildīgais

1.

Zinību diena

Ziedu nolikšana bijušajiem skolotājiem Kauguru kapos

01.09.

 

Sk.direktore Iveta, sk.Līga,

sk.Inese; skolēnu parlaments

2.

Kino stunda, filma “Ūdensbumba resnajam runcim”

04.09.

Sk.Līga

3.

Sporta diena “Atrodi prieku!” kopā ar vecākiem; sveiciens Tēvu dienā

08.09.

Sk.Mārīte, visi skolotāji

4.

Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas” 1.-4.kl. skolēniem

11.09.

1.-4.kl. audzinātāji

5.

 

Dzejas stunda. Tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi Agnesi Rutkēviču.

Ziedu nolikšana pie Kārļa Eliasa pieminekļa

14.09.

Bibliotekāre Daiga

Sk.Līga, skolēnu parlaments

6.

Dzejas dienas pasākums “Eduardam Veidenbaumam-150”.

20.09.

Sk.Aija, sk.Iveta,

 sk.Inese/visi skolotāji

7.

Drošības nedēļa.

* “Bīstamā robeža”- īsfilmas par dažāda veida drošību apkārtējā vidē un internetā

* Pārkāpumi un sodi – tikšanās ar pašvaldības policisti Daci Šmiti

 

18.-23.09.

Sk.Līga, kl.audz.

8.

Vislatvijas olimpiskā diena

22.09.

Sk.Mārīte; kl.audz.

9.

Skolas kausa izcīņa futbolā

Septembris

Sk.Mārīte

10.

Eiropas valodu diena

27.09.

Sk.Aija, sk.Inese, sk.Iveta, sk.Līga, sk.Līva

11.

Miķeļdienas pasākums

* “Ko mēs zinām par dārzeņiem un augļiem mūsu dārzos?” 5.-9.klase

*Mīklas un rotaļas 1.-4.klase

29.09.

Sk.Līga; kl.audz.;

Skolēnu parlaments

12.

Pašpārvaldes diena        

                                                                                                                                                                                                                         

06.10.

Sk.Mārīte un Elita-9.kl.audz., sk.Inga

13.

Labo darbu nedēļa

09.-16.10.

Kl.audz., skolēnu parlaments

 

 

 

 

14.

Kauguru nemiernieku atceres pasākums piemiņas vietā Valmierā

11.10.

Sk.Inese, sk.Līga; skolēnu parlaments, internāts

15.

Pārgājiena/ekskursiju diena

Oktobris

Klašu audzinātāji

16.

Simjūda tirdziņš

13.10.

Sk.Līga, klašu audzinātāji; skolēnu parlaments

17.

Bērnu žūrijas pasākums

16.10.

Bibliotekāre Daiga

18.

Vācu valodas diena

19.10

Sk.Līga

19.

Vēstures nedēļa

30.10.-03.11.

Sk.Inese

20.

Skolas vecāku sapulce

Novembris

Sk.direktoe Iveta; kl.audz.

21.

Lāčplēša diena

*Lāpu gājiens

*Tikšanās ar Raiti Briedi – LRMP Vidzemes dienesta priekšnieku kapteini

10.11.

Sk.direktore Iveta, sk.Līga, sk.Inese, kl.audz.

22.

Karjeras pasākums 5.-9.klašu skolēniem “Tehnobuss”

14.11.

Sk.Līga

23.

LR 99.dzimšanas dienai veltīts koncerts „Iededzies par Latviju!”

16.11.

Sk.Līga, klašu audz., pulciņu vad.

24.

Skolas kausa izcīņa basketblā

Novembris

Sk.Mārīte

25.

Adventes laika ieskaņas pasākums “Uz eņģeļa spārniem”

27.11.

Sk.Līga

26.

Karjeras pasākums 1.-4.klašu skolēniem “Profesiju virpulī”

 04 .12.

Karjeras konsultante Līga Bērtulsone, sk. Līga

27.

Adventes pasākumi

Decembris

Sk.Līga, sk.Inga

28.

Ziemassvētku klases vakari.

Decembris

Klašu audzinātāji

29.

Ziemassvētku karuselis

18.12.

Sk.Līga, skolēnu parlaments

30.

Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku sapnis”

20.12.

Sk.Līga, klašu audz., pulciņu vad.