ĀRPUSKLASES PASĀKUMU PLĀNS 1. un 2. SEMESTRIM

 

Ārpusklases pasākumu plāns 2016./2017.m.g.

2.semestris

Nr.p.

k.

Pasākums

Laiks, vieta

Atbildīgais

1.

Skolas kausa izcīņa florbolā

10.01.

Sk. Mārīte

2.

 Sporta diena – “Kaimiņiem” dzimšanas diena

19.01. Brenguļos

Sk. Mārīte

3.

Barikāžu aizstāvju atceres diena

20.01.

Sk.Inese, sk.Līga

4.

Draudzīgā aicinājuma diena

28.01.

Bibliotekāre Daiga, kl.audz.

5.

Skatuves runas konkurss

 

09.02.

Sk. Aija, sk.Inese, sk.Inga, sk. Vera, sk.Juta, sk. Iveta

6.

Draudzības sacensības florbolā zēniem, volejbolā meitenēm

.09.02

Sk.Mārīte

7.

Valentīndienas noskaņās „Dalies mīlestībā”

14.02.

Sk.Līga, sk. Inga, skolēnu parlaments

8.

Skatuves runas konkurss 1.kārta

15.02. Kocēnu k/n

Sk. Aija, sk. Inese

9.

Mācību grāmatu apvākojuma pārbaude

16.02.

Sk. Līga, bibliotekāre Daiga

10.

Diskotēka 5.-9.klasei

16.02.Kauguru k/n

Sk. Līga

11.

100.mācību diena 1.klasei

17.02.

Sk. Līga, skolēnu parlaments

12.

1.-9.kl. skolēnu brauciens uz LNO

19.02. Rīga

Klašu audz.

14.

Skolas kausa izcīņa volejbolā

20.02.

Sk.Mārīte

15.

Mārītes Foto

21.02.

Klašu audz.

16.

“Gladiatoru cīņu” fināls slidošanā 5.klasei

21.02. VOC

Sk.Līga

17.

Leļlu teātra izrāde „Visskaistākā balss”

1.-4.klasei

01.03. Kauguru k/n

Sk. Līga, sk. Aija, sk Vera, sk. Inga, sk Juta

18.

Karjeras dienas

06.-10.03.

Sk.Vineta, kl.audz.

19.

„MAZĀ ZELTENE-2017” „Mazā Zeltene

 J. Streiča filmās”

08.03. Rubene

Sk.Līga, kl.audz., sk. Mārīte

20.

“Lāses kausa” izcīņa volejbolā

08.03. Valmiera

Sk. Mārīte

21.

Atrakciju pēcpusdiena “Pretim pavasarim” 1.-4.k klasei

Dejosim valsi “Pretim pavasarim” 5.-9.klasei

Briļļu balle

10.03.

Kauguru k/n

 

 

Sk.Līga, kl.audz., skolēnu parlaments

Sk.Mārīte

22.

Skolas kausa izcīņa basketbolā

marts

Sk.Mārīte

23.

Jauno vokālistu konkurss “LAKSTĪGALA-2017”

29.03. Brenguļu sākumskolā

Sk. Sandris, sk.Vineta

24.

Skolu teātra svētki- 20 gadu jubileja “Katram sava zvaigžņu stunda”

30.03. Dikļi

Sk. Inga

25.

Ačgārnā diena „Smejies vesels!”

31.03.

Sk. Līga, sk. Mārīte, skolēnu parlaments, skolēnu vecāki

26.

MĀKSLAS MĒNESIS – mākslas dārza veidošana no otrreizējiem materiāliem

01.04.-08.05.

Sk. Vera, sk. Juta, sk. Ilva

27.

„Lautstark”-vācu dziesmu konkurss 6.klasei

aprīlis Rīga

Sk. Līga

28.

Sporta diena – jautrās stafetes

1.-4.klasei

5.- 9.klasei

aprīlis

Sk. Mārīte, kl.audz.

29.

Pavasara Saulgrieži- Lieldienu pasākums

aprīlis

Sk.Līga, sk. Inga, klašu audz.

30.

Popiela

26.04. Kauguru k/n

Sk.Līga, kl.audz.

31.

Tautisko deju kolektīvu skate

27.04. Valmieras k/n

Sk. Baiva, sk. Vineta, kl. audz.

32.

Lielā talka

aprīlis

Skolas direktore, kl.audz.

33.

Mātes dienai veltīts interešu izglītības koncerts

11.05. Kauguru k/n

Sk. Līga, interešu izglītības pulciņu vadītāji

34.

Tūrisma diena

maijs

Kl.audz.

35.

Ūdens dienas 1.-4.klasei

maijs

Sk.Mārīte, skolēnu apvienība “Mēs pret īgnumu”

36.

Pēdējais zvans

12.05. Kauguru k/n

Skolas direktore, 8.klase, 9.klase

37.

Skrējiens Kauguri- Mūrmuiža

maijs

Sk. Mārīte, kl.audz.

38.

Deju svētku koncerts

27.05 Valmieras estrādē

Sk. Baiva, sk. Vineta, kl.audz.

39.

Izlaidums 9.klasei

jūnijs

Kauguru k/n

Skolas direktore, 8.klase, 9.klase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārpusklases pasākumu plāns 2016./2017.m.g. 1.semestris

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks, vieta

Atbildīgais

1.

Zinību diena

Ziedu nolikšana bijušajiem skolotājiem Kauguru kapos

01.09.

 

Sk.direktore Iveta, sk.Līga,

sk.Inese, skolas parlaments

2.

Kino stunda, filma “Emīla nedarbi”

02.09.

Sk.Līga

3.

Sporta diena “Jautrā olimpiāde” kopā ar vecākiem; sveiciens Tēvu dienā

09.09.

Sk.Mārīte, visi skolotāji

4.

 

Dzejas stunda

Ziedu nolikšana pie Kārļa Eliasa pieminekļa

14.09.

Sk.Aija, sk.Iveta,

 sk.Inese, skolas parlaments

5.

Dzejas dienas 2016. Tikšanās ar Dainu Sirmo un Zelmu Jēgeri 8. un 9.klasei.

16.09.

Bibliotekāre Daiga

6.

Drošības nedēļa

19.-23.09.

Sk.Līga, kl.audz.

7.

Vislatvijas olimpiskā diena

23.09.

Sk.Mārīte

8.

Skolas kausa izcīņa futbolā

Septembris

Sk.Mārīte

9.

Rudens izstāde “Miķelītis”

Aptauja par Topdārzeni un Topaugli

29.09.

Sk.Līga; kl.audz.;

Skolas parlaments

10.

Skolotāju diena        

                                                                                                                                                                                                                         

30.09.

Sk.Vineta-9.kl.audz., sk.Līga, sk.Inga

11.

Labo darbu nedēļa

03.-07.10.

Klašu audzinātāji

12.

Muzikālā izrāde „Annas un Elsas piedzīvojumi”

03.10.

1.-6.kl.audz.

13.

Kauguru nemiernieku atceres pasākums piemiņas vietā Valmierā

10.10.

Sk.Inese, sk.Līga; skolas parlaments

14.

Pārgājiena/ekskursiju diena

Oktobris

Klašu audzinātāji

15.

Simjūda tirdziņš

14.10.

Sk.Līga, klašu audzinātāji

16.

Pasākums veltīts vācu valodai

20.10.

Sk.Līga

17.

Skolas kausa izcīņa basketbolā

Novembris

Sk.Mārīte

 

Lāčplēša diena

*Lāpu gājiens

*Tikšanās ar Valmieras Jaunsargu vienības instruktoru Ojāru Ābolu

*Konkurss “ Es mīlu Tevi, Latvija!”

11.11.

Sk.direktore Iveta, sk.Līga, sk.Inese, kl.audz.

18.

LR 98.dzimšanas dienai veltīts koncerts

16.11.

Sk.Līga, klašu audz., pulciņu vad.

19.

Skolas vecāku sapulce

Novembris

Sk.direktore Iveta

20.

Adventes laika ieskaņas pasākums

27.11.

Sk.Līga, sk.Inga

21.

Adventes pasākumi

Decembris

Sk.Līga, sk.Inga

22.

Ziemassvētku klases vakari.

Decembris

Klašu audzinātāji

22.

Ziemassvētku koncerts “Lai lido baltas domas”

20.12.

Sk.Līga, klašu audz., pulciņu vad.