Ārpusklases pasākumu plāns 2018./2019.m.g. 2.semestris

Ārpusklases pasākumu plāns 2018./2019.m.g.

2.semestris

Nr.p.

k.

Pasākums

Laiks, vieta

Atbildīgais

 

1.-9.kl. skolēnu brauciens uz LNO

08.01., Rīga

Klašu audz.

1.

Slidošanas sacensības „Gladiatoru cīņas”

Janvāris, VOC

 sk.Ausma

2.

Barikāžu atceres brīdis

18.01.

Sk.Inese, kl. audz.

3

Vispasaules sniega diena

18.01.

Sk.Mārīte, kl. audz.

4.

 Sporta diena – S/C“Kaimiņi” 10.dzimšanas diena 3., 4.klasēm

26.01. Brenguļi

Sk. Mārīte

5.

Draudzīgais aicinājums

29.01-08.02.

Bibliotekāre Daiga, kl. audz.

6.

Karjeras pasākums-Zinātnes diena “Laboratorium” 1.-9.kl. skolēniem

11.02.

Karjeras konsultante Līga Priede, sk.Līga

7.

Karjeras pasākums - “Krāsaino graudu diena” 1.-5.kl.skolēniem

12.02.

Karjeras konsultante Līga Priede, sk.Līga

8.

Mārītes Foto

12.02.

Kl. audz.

 

Skolas kausa izcīņa volejbolā

12.02.

Sk. Mārīte

9.

Karjeras pasākums 8.-9.kl. skolēniem “Ēnu diena”

13.02

Sk.Dzintra, sk.Inese

10.

Amora pasta atklāšana

11.02.-15.02.

Sk.Līga, skolēnu pašpārvalde

 

Valentīndienas “Sirsniņballe + Karaoke” 5.-9.klasei

15.02.

Sk.Līga, skolēnu pašpārvalde

11.

Skatuves runas konkurss skolā

 

19.02.

Sk. Aija, sk.Inese L., sk.Inga, sk. Vera, sk. Iveta, sk.Inese R.

12.

100.mācību diena 1.klasei

21.02.

Sk.Līga,  skolēnu pašpārvalde

13.

Pasākums J.Endzelīna dzimšanas dienas piemiņai

22.02.

Sk.Aija, sk.Iveta

14.

„MAZĀ ZELTENE-2019”

28.02, Rubene

Sk.Līga, kl.audz., sk. Mārīte

15.

Draudzības sacensības SC „Kaimiņi”

5.-9.klasei

Marts

Brenguļi

Sk.Mārīte

16.

Starpnovadu skatuves runas konkurss

1.03., Kocēnu k/n

Sk.Aija, sk.Iveta, sk.Inese L.

17.

Skolas kausa izcīņa florbolā

Marts

Sk.Mārīte

18.

Beverīnas novada 5.-9.kl. skolēnu vokālais konkurss “Tīnis 2019”

Marts

Kauguru k/n

 Sk.Sandris

19.

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

Marts

Kauguru k/n

Bibliotekāre Daiga, sk.Aija, sk.Iveta, sk.Inese L.

20.

ZAAO Konkurss - otrreizējo materiālu vākšanas akcija „Dabai labu darīt”

Līdz 31.03.

Sk.Elita, kl. audz.

21.

Zīmēšanas pasākums “Jautrais zīmulis”

01.04

Sk.Ilva

22.

Izrāde „Nezinītis un Zinīte” 1.-4.klasei

02.04.

Sk. Līga, 1.-4.kl.audz.

23.

Erudīcijas konkurss “Esi loģisks!”

03.04.

Sk.Mārīte, apvienība “Mēs pret īgnumu”

24.

Draudzības sacensības vieglatlētikā. Olimpiskā stafete

Aprīlis

 

Sk.Mārīte

25.

Karjeras pasākums “Lielceļš pēc pamatskolas” 8.-9.kl. skolēniem- iepazīšanās ar vidusskolām un prof. izglītības skolām no visas Latvijas

Aprīlis,  VKC

Karjeras konsultante Līga Priede, sk.Līga

26.

Tautisko deju skate

16.04., VKC

Sk.Arta

27.

Atkarību profilakses diena 1.-9.kl. skolēniem

17.04.

Beverīnas novada veselības projekta organizatori

28.

Pavasara Saulgrieži- Lieldienu pasākums

18.04.

Sk.Līga, kl.audz., skolēnu pašpārvalde

29.

XFaktors –dziesmu konkurss

25.04.

Sk.Sandris, sk.Līga, kl. audz., skolēnu pašpārvalde

30.

Atvērto durvju diena  nākamajiem pirmklasniekiem

Aprīlis

Skolas direktore Iveta, sk.Līga, sk.Aija, sk.Inga, sk.Vera, sk.Mārīte,  sk.Sandris, skolēnu pašpārvalde

31.

Beverīnas novada 1.-4.kl. skolēnu vokālais konkurss “Lakstīgala 2019”

Aprīlis

Brenguļu sākumskola

Sk.Sandris

32.

Lielā talka

aprīlis

Skolas direktore, kl. audz.

33.

Mātes dienai veltīts interešu izglītības koncerts

10.05. Kauguru k/n

Sk. Līga, interešu izglītības pulciņu vadītāji

34.

Tūrisma diena

Maijs

Kl. audz.

35.

Beverīnas novada olimpiāžu laureātu un pedagogu sveikšanas pasākums

Maijs

Brenguļu sākumskola

 

Skolotāji un skolēni – olimpiāžu laureāti

36.

Karjeras pasākums 1.- 4.klasei – brauciens uz Līgatnes Amatu centru

Maijs

Karjeras konsultante Līga Priede, 1.-4.kl.audz.

37.

Pēdējais zvans

17.05. Kauguru k/n

Skolas direktore, 8.klase, 9.klase

38.

Skrējiens Kauguri- Romas-Mūrmuiža

29.05.

Sk. Mārīte, kl. audz.

39.

Izlaidums 9.klasei

Jūnijs

Kauguru k/n

Skolas direktore, 8.klase, 9.klase