Ārpusklases pasākumu plāns 2023./2024.m.g. 1. semestris

Ārpusklases pasākumu plāns 2023./2024.m.g.

1.semestris

Nr.p.

k.

Pasākums

Datums

Atbildīgais

1.

Zinību diena

1.IX

I. Rambola

V. Novika

2.

Tēvu diena “Supertētis”
Jautrās stafetes

8.IX

M.Bisniece
Kl. audzinātāji

3

Dzejas diena.
O.Vācieša, I.Ziedoņa , Raiņa dzeja

12.IX

V.Novika
Latv.val. skolotāji

4.

Valodu diena

13.,14.,15.IX

Latv. Val.skolotāji

5.

Drošības diena

19.IX

I.Rambola
Kl.audzinātāji

6.

Pašpārvaldes diena

15.IX

V.Novika
Kl. audzinātāji

7.

Pārgājiena diena

IX

Kl.a audzinātāji

8.

Miķeļdienas tirdziņš “Rudens veltes”

28.IX

V.Novika
Kl.audzinātāji

9.

Skolotāju diena

29.IX

9.klase

10.

Futbola turnīrs starp klasēm

IX

M.Bisniece

11.

Karjeras nedēļa

16. - 20.IX

V.Novika

12.

Stafetes

 

X

M.Bisniece

13.

Mārtiņdienas tirdziņš

10.XI

V.Novika
Kl. audzinātāji

14.

Patriotiskā nedēļa
* Lāpu gājiens
* “Skolas stiprinieks”
* Koncertuzvedums
”Latvija manas mājas”

13. - 17.XI

V. Novika
Kl. audzinātāji

15.

Adventes laiks – klašu telpu
noformējumi

XII

Kl. audzinātāji

16.

Volejbola turnīri

XII

M.Bisniece

17.

Ziemassvētki

21.XII

I.Rambola
V.Novika
Interešu pulc.vad.