Olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana novada domē

Tradicionāli Beverīnas novada pašvaldība aicina valsts un starpnovadu olimpiāžu un konkursu laureātus uz svinīgu apbalvošanas pasākumu. Šogad suminājām 9 skolēnus un 8 pedagogus.