Nometnes ainiņas

Neliels ieskats dienas nometnes "Sprīdītis" ikdienā.

Redzēsiet ne tikai bērnus, bet arī skolotājas Mārīti un Līgu!