Bijušo skolotāju un skolas darbinieku kapu vietu sakopšana Kauguru kapos

20.oktobrī, 2 dienas pirms Svecīšu vakara, daži Kristīgā pulciņa bērni ( Karīna Doņeca, Inga Kurpniece, Paula Sandra Lippe, Viktorija Paula Šulca, Alise Ieva Parfenkova, Ruslana Maksimova) kopā ar Kristīgā pulciņa vadītāju Līgu Gecko un skolotāju Inesi Ločmeli piedalījās ”Labo darbu” akcijā un devās sakopt bijušo skolotāju un skolas darbinieku kapu vietas Kauguru kapos. Tika grābtas lapas, izravētas kapu kopiņas, novākti vecie ziedi.

Teksts: Līga Gecko

Foto: Inese Ločmele