Vācu valodas pēcpusdiena “Deutsch und Deutschland”

  • Print

“Deutsch und Deutschland”

Oktobra mēnesī skolā tika rīkots pasākums “Deutsch und Deutschland”(“Vācu valoda un Vācija”),kurš sastāvēja no trim daļām un  kurā piedalījās skolēni, kuri apgūst vācu valodu.

Pirmā daļabija konkurss “Ko es zinu par Vāciju?” ar 20 jautājumiem. Nedēļas laikā katrai klasei vajadzēja atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Vērtētas tika ne tikai atbildes, bet arī par noformējumu varēja iegūt 5 punktus. Vislabākos rezultātus šajā konkursā ieguva 8.a klase.

Otrajā daļāar nosaukumu “Deutschland” (“Vācija”) sapulcējās visi vācu valodas apguvēji, lai noskatītos vācu valodas skolotājas Līgas Gecko prezentāciju par Vāciju. Pirms šīs prezentācijas 6.klases skolēni parādīja, ko viņi nepilnu divu mēnešu laikā apguvuši-nodziedāja divas dziesmas (vienu ar kustībām par cipariem, otru – karaokes versijā alfabētu) un noskaitīja dzejoli, turpretim devītie kopā ar visiem dziedāja Karaoke par krāsām.

Vēl jāpiemin, ka 6.klases skolēniem par godu šim pasākumam bija iespēja pagatavot “Zuckertüte” (“Saldumu tūta”), ko Vācijā visi pirmklasnieki saņem pirmajā skolas dienā. Tā parasti pilna ar saldumiem, dažādiem skolas piederumiem, spēlītēm, spēļmantiņām utt. Paldies Jēkabam Pikšēnam, Lienei Balodei un Tomam Oskaram Ozolam, kuri izrādījās visčaklākie un to pagatavoja.

Trešajā daļāar nosaukumu “Deutsch”(“Vācu valoda”) katra klase veica praktisku uzdevumu, izvēloties pareizās atbildes un rakstot vāciski. Un atkal par labākajiem kļuva 8.a klase.

Saskaitot visus iegūtos punktus, kopvērtējumā 1.vieta – 8.a klasei, 2.vieta – 9.klasei; 3.vieta – 8.b klasei; Atzinība – 6.klasei.

Teksts: Līga Gecko

Foto: Mārīte Bisniece, Inese Ločmele, Līga Gecko