Evakuācijas mācības

 

Otrdien, 1.novembrī, J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 7.klases stundā notika evakuācijas mācības.
Skolēni, skolotāju vadībā, pēc brīdinājuma signalizācijas devās ārā no skolas telpām un pulcējās skolas pagalmā.
Atgriežoties telpās, skolēniem un skolotājiem bija pārrunas par evakuēšanos šajā un līdzīgās situācijās.


Teksts : Līga Gecko
Foto : Inese Ločmele