11.novembris skolā

  • Print

Tradicionāli 11.novembrī notiek Lāčplēša dienas pasākums, kad no rīta visi kopā dodamies uz Kauguru kapiem Lāpu gājienā, lai godinātu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņu. Šogad notika tikšanās ar skolas jaunsargu vienības vadītāju Ojāru Ābolu, un mūsu skolas absolventu Niku Simsonu. Īpaši goda viesi bija mūsu skolas draugi, robežsargi - Druvis Vanters, Līga Bekmane, Snežana Pētersone, kuri arī piedalījās spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija!”, un komandu dalībniekiem dāvāja tortes, kas bija valsts karoga krāsās.

Šīs aizraujošās spēles iniciatore bija mūsu direktora vietniece/skolotāja Līga Gecko. Spēle sākās ar skolotāja Sandra Dubova muzikālo priekšnesumu. Skolēni apliecināja savas zināšanas vēsturē, latviešu valodā, sportā, matemātikā un mūzikā. Jautājumus bija sagatavojuši mācību priekšmetu skolotāji.