Skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS

 

No 2019.gada 1.septembra mūsu skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību. Mūsu skolas 5 pedagogi sniegs konsultācijas 13 skolēniem no 5. līdz 9. klasei. Projekta PUMPURS ilgtermiņa ieguvums ir atbalstoša skolas vide.

4.09.2019.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte