Jau otro mēnesi J.Endzelīna Kauguru pamatskolā īsteno projektu PuMPuRS

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Jau otro mēnesi J.Endzelīna Kauguru pamatskolā īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 5 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas tagad jau 16 skolēniem no 5. līdz 9. klasei. Nodarbību laikā pedagogi konsultē skolēnus mācību priekšmetā, kā arī palīdz mājas darbu izpildē. Skolas sociālā pedagoģe organizē aktivitātes, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju un pašvērtējumu, attīsta saskarsmes iemaņas un emocionālo inteliģenci. Pedagogu konsultatīvais atbalsts ir vērsts uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

12.11.2019.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte