PAMANI, PIEEJ, PARUNĀ, PALĪDZI, PASLAVĒ!

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020.gada 17.-18. augustā   notika profesionālās kompetences pilnveides programmas “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” nodarbības Burtniekos.

 PAMANI, PIEEJ, PARUNĀ, PALĪDZI, PASLAVĒ!

Galvenais moto divu dienu apmācībām “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”.

Dalīšanās pieredzē vienmēr ir pats labākais veids, kā apgūt kaut ko jaunu vai attīstīt spējas sevī. Sadarbojoties vairākās aktivitātēs  ar dažādu novadu skolotājiem, guvām un apmainījāmies ar informāciju par to, kā visbiežāk bērni nonāk šādās riska grupās, uzzinājām, ka tieši motivācijas trūkums ir lielākais iemesls, kādēļ jaunieši nonāk šādā situācijā. Nodarbībās guvām idejas, kā veicināt veiksmīgāku sadarbību un attīstīt kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanai. Tika apskatītas vairākas psiholoģijas teorijas, analizētas pieredzes un nodarbībās iekļautas sekojošas tēmas: “Realitātes apzināšanās. Kā atpazīt PMP riska jaunieti? Ko darīt, ja esi atpazinis PMP riska jaunieti? Starpinstitucionālā sadarbība.”

Lielākais ieguvums skolotājiem ir 

PĀLIECĪBA PAR SEVI KĀ PAR PEDAGOGU, KURŠ IR GATAVS DARBAM AR PMP RISKA GRUPAS JAUNIEŠIEM.

Pārliecība, ka darbu veicam pareizi, ka spējam saskatīt jauniešus, kuriem nepieciešama palīdzība, spējam viņus atbalstīt un palīdzēt.

Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties! Liels paldies lektorei Gitai Salmiņai!

                       Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotājas Līva Liepiņa un Ausma Skrastiņa