Jau otro gadu J.Endzelīna Kauguru pamatskola īsteno projektu PuMPuRS

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Jau otro gadu J.Endzelīna Kauguru pamatskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 7 pedagogi Inga Miruškina, Līva Liepiņa, Ausma Skrastiņa, Līga Gecko, Edīte Puķīte, Mārīte Bisniece un sociālā pedagoģe Maija Vaskinoviča sniedz individuālās konsultācijas divdesmit trijiem 5.–9.klašu skolēniem.Izglītojamie saņem individuālas konsultācijas vairākos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs, klases audzinātājs, sociālais pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības, balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

7.09.2020.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte