Bioloģijas olimpiāde

  • Print

4.decembrī 9.klases skolnieks Raimonds Šīrants 

ieguva 3.vietu  starpnovadu bioloģijas olimpiādē!

Apsveicama arī skolotāju Elitu Šalti!