Atzinība Raimondam

Apsveicam Raimondu Šīrantu

par iegūto atzinību Skolēnu radošo darbu  konkursā

"Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu" (J. Peters).

Skolotāja Aija Dubova saņēma pateicību par latviskās pašapziņas celšanu,

latviešu valodas popularizēšanu un skolēnu veiksmīgu piedalīšanos šajā konkursā.