Latvijas vēsture

Apsveicam 7.klases skolnieci Līgu Ozolu

ar iegūto 2.vietu

Latvijas vēstures olimpiādē!

Paldies skolotājai Inesei Ločmelei!