Eseju konkurss par skolotāju

Apsveicam 5.klases skolnieku

Tomu Oskaru Ozolu

ar iegūto 1.vietu

J. Grestes 140.gadadienas atceres dienas eseju konkursā par skolotāju!

Paldies skolotājai Inesei Ločmelei un Toma ģimenei!

03.2016.