Latviešu valodas olimpiāde

14.01.2019.

9.klases skolnieks Lauris Ģirts Lācis

 starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

iegva 3.vietu,

skolotāja Aija Dubova