Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

14.aprīlī uz Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiādi

E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā dodas

Raimonds Šīrants un skolotāja Inese Ločmele