INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU PEDAGOGI

2022./2023.M.G.
            1.-2. klašu koris                 SANDRIS DUBOVS

 

            3.-4.klašu koris                   SANDRIS DUBOVS

 

  1- 5 . klašu ansamblis         VINETA NOVIKA 

 

  1. - 2. klašu deju kolektīvs  BAIVA ŠMITE

 

  3. - 4. klasu deju koletīvs    BAIVA ŠMITE

 

  5. - 8. klašu deju kolektīvs  BAIVA ŠMITE

 

            Līnijdejas                             AUSMA SKRASTIŅA

 

            Teātra pulciņš                      INGA MIRUŠKINA

           

            Sporta pulciņš                     MĀRĪTE BISNIECE


            Jaunsargu pulciņš               OJĀRS ĀBOLS