INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

Pulciņu grafiks 2016./2017.mācību gadā

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

5.-9.klašu jauktais koris

Sporta pulciņš

 

8.stunda

5.-9.klašu jauktais koris

Sporta pulciņš

Otrdiena

6.stunda

Dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Dejas 3.-4.kl.

 

8.stunda

Dejas 5.-9.kl.

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Meiteņu ansamblis

 

8.stunda

Jaunsargu pulciņš

 

No 15:00-18:00

Teātra pulciņš

Ceturtdiena

6.stunda

Dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Dejas 3.-4.kl.

Matemātikas pulciņš

 

 8.stunda

Modes dejas

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

Kristīgais pulciņš

No 14:50-15:10

Kristīgais pulciņš

Piektdiena

No 11:20-11:40

Mediju pulciņš

7.stunda

„Čaklās rokas”

8.stunda

Zīmēšanas- gleznošanas pulciņš