Pašnovērtējuma ziņojums

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2019

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017