Mācoties

Mūsu skola ir to 100 pilotskolu skaitā, kura īsteno jauno izglītības saturu, projekta ”Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Divreiz gadā pie mums skolā viesojas mūsu kuratore Liene Dreimane, lai diskutētu ar pedagoģisko kolektīvu par jauno izglītības saturu, vērotu mācību stundas.

Tā 6. decembrī  L.Dreimane tikās ar skolas administrācijas komandu, pedagogu kolektīvu, atbildēja uz jautājumiem, informēja par aktualitātēm un vēroja divas mācību stundas - 3. klasē latviešu valodu, 8. klasē fiziku.

3.klases skolēni ar skolotāju Aiju Dubovu aprobēja jauno latviešu valodas programmu, stundas tēma “Sapņi miegā un nomodā”, stundas mērķis noteikt tekstu galveno domu, prognozēt tekstu turpinājumu, strādāt grupās, tekstā atpazīt lietvārdus. Skolēni klausījās stāstījumus, piešķīra dažādas nominācijas un vērtēja sevi kā iesācēju, darītāju, lietpratēju un ekspertu pēc jaunajiem “Skola 2030” vērtēšanas snieguma aprakstiem.

8.klases skolēni ar skolotāju Dzintru Sijāti aprobēja mācību darba materiālu fizikā. Stundas tēma ”Skaņas viļņa izplatīšanās dažādos materiālos.”  Skolēni stundas laikā veica pētījumu, kāds ir lielākais garums auklai, lai telefons pilnvērtīgi pildītu savu funkciju, praktiski pārbaudīja, vai auklas diametrs ietekmē pārvadītās skaņas skaļumu, vai telefons darbojas ar nenostieptu auklu.

Kuratore Liene Dreimane bija ļoti apmierināta par redzēto, mācību stundā . Stundās varēja vērot dažādas darba metodes, jēgpilnus uzdevumus, sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti.

 Direktores vietniece izglītības jomā A.Dubova