Gadu mijas sasniegumi Kauguru pamatskolā 2019

     Ar eglītes smaržu un svecīšu liesmiņām J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Ziemassvētku sarīkojumā skolēni, kuru vidējā atzīme 8,0 un vairāk, saņem Beverīnas novada pašvaldības naudas balvu 4.klasē L.Andrupe, E.Eberharde, A.Salmiņš, 5.klasē K.Jurgensons, A.E.Petrovska, K.Spalviņa, A.Šīmanis, 6.a klasē I.Kurpniece, R.Plužmo, 6.b klasē R.Zute, 7.klasē E.K.Branta, E.Krastiņa, A.Zariņa, A.Eglīte, 9.klasē S.K. Cielēna, T.O.Ozols.

     No 125 skolēniem 53 skolēni saņēma augstus un optimālus vērtējumus un kā balvu ieguva ielūgumu uz ģimenes pasaku “Sudraba slidas” Nacionālajā teātrī šā gada 4. janvārī.

     Izvērtējot veikumu 6.- 9.klašu grupā par sasniegumiem mācību darbā, labākās klases titulu par augstāko vidējo rādītāju ieguva 6.b klase (kl. audz. E.Šalte). Klases kolektīvs saņēma skolas absolventa Jāņa Cielēna naudas balvu.

     Veiksmīgi sadarbojoties ar skolas absolventi Gitu Jones (Ločmeli), 15 skolēni saņēma Gitas balvu. Tie ir skolēni ar augstāko vidējo rādītāju mācību darbā un skolēni, kuri semestrī uzrādījuši vislielāko izaugsmi.

 

Skolas direktore Iveta Rambola