Pieredzes apmaiņa Kauguru skolā

     J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 21.janvārī norisinājās speciālās izglītības jomas skolu koordinatores organizēts pieredzes seminārs “Pozitīvas mācību un darba vides pilnveide skolā”.

     Izglītības iestādē  viesojās Valmieras vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu  atbalsta komandu pedagogi. Viņiem tika piedāvāts iepazīties ar speciālā pedagoga Līgas Grāpēnas darba paņēmieniem un metodēm, realizējot iekļaujošo izglītības principus darbā ar skolēniem, kuriem diagnosticēti mācīšanās traucējumi. No 125 izglītojamajiem pašlaik skolā mācās 17 skolēni ar mācīšanās traucējumiem.

     Skolas viesiem bija iespēja vērot matemātiku 6.b klasē pie skolotājas A. Skrastiņas un L.Grāpēnas individuālo darbu ar diviem 4.klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Pēc vērotajām mācību stundām kolēģi vienojās kopējās pārrunās par redzēto, notika iepazīšanās ar skolas dokumentāciju.

     J. Endzelīna Kauguru pamatskolas direktore I. Rambola, uzņemot viesus, pastāstīja par skolu un tās darbības virzieniem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas muzeju.

Paldies visiem pedagogiem par domu apmaiņu un idejām turpmākajam darbam!

                                                              Speciālais pedagogs Līga Grāpēna