Attālinātā mācīšanās J.Endzelīna Kauguru pamatskolā.

 

Engures vidusskola » Kā notiks attālinātā mācīšanās? Iesaistīto ...    

      Mācību iestādēs rit piektā nedēļa, kad notiek attālinātais mācību process. Jā, tas ir izaicinājums visiem: skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
      Skolēni var mācīties bez ierastās skolas kņadas, sev pieņemamā ātrumā, vairāk vingrinoties individuāli, iedziļinoties jautājumos, kas katru interesē. Taču tas nav viegli, trūkst komunicēšana ar draugiem, reizēm arī uzmundrinošs padoms, labs vārds.
      Īpaša loma ir vecākiem, kas nemitīgi motivē savus bērnus, izplāno regulāru dienas ritmu. Atbalsta, kontrolē, māca, palīdz un uztur saikni ar skolotājiem.
      Pedagogiem jauns izaicinājums, darbs norit noteikti daudz ilgāk, darba stundas rit no plkst. 8.00 rītā līdz pat plkst. 23.00 vakarā, dažkārt pat ilgāk. Mūsu pedagogu komanda ir radoša, cenšas izmantot visdažādākās darba metodes. Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar skolēniem un vecākiem. Galvenā saziņa notiek e klasē, e- klases pastā. Skolotāji izmanto dažādas mācību platformas: uzdevumi. lv, soma. lv., socrative, tiešsaistē un TV “’Mana klase”. Skolotāji un skolēni atgriezenisko saiti veic ar dažādiem video materiāliem, balss zvaniem, fotogrāfijām. Mācību vielas skaidrojums pie bērniem nonāk videoformātā un e pasta vēstulē, ka arī sazinoties telefoniski. Visām klasēm ir izveidotas whatsapp grupas. Skolotāji cenšas uzdotos uzdevumus veidot dažādus, interesantus, dažbrīd arī grūtus. Tas ir īsts izaicinājums.
   Atbalstīsim viens otru, sniegsim uzmundrinošus vārdus, dosim pozitīvu enerğijas lādiņu. Mīlēsim viens otru, un mums izdosies!

 

 

                                                     Direktora vietniece izglītības jomā A.Dubova