Mācību gada veiksmes stāsts

2019./2020. mācību gads noslēdzies attālināti, sekmējot skolēnu pašvadīto mācīšanos, atbildību un brīvā laika plānošanu.


 

Ar kādu atbildības sajūtu katrs mācījies, tādi rezultāti ir redzami skolēnu liecībās. Kopīgas bērna, skolotāju un vecāku sadarbības rezultātā ir gūti panākumi.

      1.klasē visaugstākie sasniegumi ir Kimai Nikijai Markitānei, Zanei Bērziņai, Elizabetei Strazdiņai, Mārim Šulcam, Raitim Borodinam, Reinim Jurgensonam un Reinim Pīlāgam ( klases audzinātāja Vera Bērziņa).

      2.klasē Esterei Bukai, Justīnei Zutei, Mikum Rambolam, Rūdolfam Bijonam un Ralfam Gustiņam ( klases audzinātāja Laila Eberharde).

       3. klasē Paulai Plužmo, Keitai Melānijai Timofējevai un Robertam Vinogrādovam ( klases audzinātaja Līva Liepiņa).

Šie 1. – 3. klašu skolēni par sasniegumiem mācību darbā dāvanā ir saņēmuši daiļliteratūras grāmatas.

4. -9. klašu skolēni , kuru vērtējums mācībā ir 8,0 un vairāk saņem Beverīnas novada pašvaldības naudas balvu.

      4. klasē Loreta Andrupe, Evelīna Eberharde un Adrians Salmiņš ( klases audzinātāja Aija Dubova)

      5. klasē Kristiāna Spalviņa, Kalvis Jurgensons, Alekss Šīmanis ( klases audzinātāja Mārīte Bisniece)

      6. a klasē Raivo Plužmo ( klases audzinātāja Inga Miruškina)

      6.b klasē Robina Zute ( klases audzinātāja Elita Šalte)

      7.klasē Emīlija Kitija Branta, Annija Eglīte, Elēna Krastiņa ( klases audzinātāja Ausma Skarstiņa)

      9. klasē Samanta Kristiāna Cielēna, Estere Sēne un Oskars Ozols ( klases audzinātāja Inese Ločmele)

Divdesmit pieciem 1. – 9. klašu skolēniem liecībās ir labi un teicami vērtējumi.