Domu grāmata

Domu grāmata Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā

Diskusiju rezultātā mūsu skolā izkristalizējās alternatīva skolēna dienasgrāmatai. Jaunās idejas autore - sporta skolotāja Mārīte Bisniece. Domu grāmatas moto “Domā, dari, radi”!

Skolotāju komandas darbības rezultātā tapa dažādais šīs grāmatas saturs. Tā kā skola ir nosaukta dižā valodnieka J.Endzelīna vārdā, tad pirmajā atvērumā ir uzziņas materiāls par valodnieku. Skolēniem ir iespēja ik nedēļu prognozēt vērtējumu mācību priekšmetos. Katras nedēļas atvērumā ir 2009.gada Olimpiskais sauklis “Ja es daru, tad es varu”. Blakus atvērumā ir skolas direktores I.Rambolas vārdi :‘’Tas ir Tavs laiks, dari ar prieku un izkrāso savu nedēļu košās krāsās.’’

Skolēni katrā nedēļas lappusē var izteikties par paveikto, rakstot, zīmējot, līmējot. Atbilstoši gadskārtu ritējumam, katru lappusi rotā piktogrammas.

Domu grāmatā atrodami  latviešu valodas zelta likumi, dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība, frazeoloģismi, sakāmvārdi un parunas, latviešu tautas dziesmas jeb dainas. Kādā no atvērumiem ir Latvijas valsts prezidenti, Eiropas valstis un to galvaspilsētas.

Lai ikviens sevī uzturētu možu garu, vienā lappusē atspoguļots rīta vingrošanas komplekss. 

 Direktores vietniece izglītības jomā A.Dubova