Mana Latvija Kauguru pamatskolā

Es mīlu Latviju visos gadalaikos. Pavasarī, kad mostas daba, atlido cīruļi, strazdi un citi gājputni, vasarā, kad pļavas pilnas krāšņiem ziediem un jautri lidinās taurenīši. Rudeni, kad brūnas, sārtas un dzeltenas vējā plīvo koku lapas, veidojot tik skaistu, zeltainu paklāju zem mūsu kājām.

Ziemā, kad mūsu zemīti ietin baltā sniega sega un apkārt valda maigs klusums. Šīs mīlestības aptverti, mēs radījām svētku sajūtu savā skolā, veidojot no svecēm spēka zīmi skolas pagalmā, rotājot skolas telpas svētku noskaņā, izdziedot valsts himnu, skandējot latvju dainas un iededzot svētku salūtu kliņģerī, atzīmējām Latvijas 102. dzimšanas dienu.

Paldies skolotājiem – Līgai Gecko, Ingai Miruškinai un Sandrim Dubovam  - par emocionālo gaisotni svētku priekšvakarā!

 

Direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova