2020.gads J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Gads iesākās ar projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēm, kuras organizēja Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. Skolēniem bija iespēja izgatavot savu flaberi, zobu birstes pašgājēju, burbuļbumbu, vērot interaktīvo izstādi “Kosmoss”. Šajās darbnīcās piedalījās arī Brenguļu sākumskolas un Trikātas pamatskolas skolēni.

Janvārī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vīru kopa “Vilki” skolēniem ļāva ieklausīties latviešu karavīru dziesmās no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kas izvērtās par aizraujošu, sirdi aizkustinošu, emocionālu un patriotisku pasākumu.

Piecdesmit skolēni par augstiem sasniegumiem mācību darbā Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījās ģimenes pasaku “Sudraba slidas”.

Skolēniem savu redzesloku bija iespēja papildināt Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda”, kā arī Valmieras novadpētniecības muzejā.

Skolotāju komanda piedalījās vienā no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā – “Skola 2030” izglītības konferencē “Mūsu skola katram skolēnam” Ādažos. Skolas vadības komanda savu pieredzi popularizēja gan paneļdiskusijā, gan apaļā galda sarunās. Izglītības darbinieku Augusta konferencē direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova vadīja nodarbību “Integrētās mācību metodes matemātikā, latviešu valodā un dabaszinībās”.

Februārī Karjeras nedēļas ietvaros notika dažādi pasākumi: tikšanās, ekskursijas un Ēnu dienas. 9. klases skolnieces S.K.Cielēna un E.Sēne ēnoja skolas absolventu, 13.Saeimas deputātu Jāni Cielēnu. Meitenes piedalījās Izglītības komisijas sēdēs, kurā tika apspriesti grozījumi Izglītības likumā un klimata pārmaiņas mūsu valstī.

Dzejas dienās skolēni tikās ar dzejnieci Eviju Gulbi, iesaistījās radošajās aktivitātēs un uzdeva jautājumus.

Tradicionāli notika Absolventu izlaidums, Zinību diena, Olimpiskā diena, Simjūda tirdziņš, Lāčplēša dienas pasākumi un Latvijas dzimšanas dienas aktivitātes.

Gada laikā visi mācījāmies iekļauties attālinātā mācību  darba procesā.

Interesants, citāds, iedvesmojošs, ar dažādiem izaicinājumiem piepildīts ir bijis šis - 2020. gads!

Skolas direktore Iveta Rambola