Jaunie mācību priekšmeti - inženierzinības un teātra māksla J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

 

Jaunie mācību priekšmeti-inženierzinības un teātra māksla

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā


 

Jaunie mācību priekšmeti- inženierzinības un teātra māksla – no 2020.gada 1.septembra tiek apgūti pamatskolā. Mācību priekšmets teātra māksla palīdz skolēnam veidot izpratni par to, ka:

  •   katram mākslas veidam ir tam raksturīgi izteiksmes līdzekļi;
  •   ideju, emociju un viedokļu paušanā ir nepieciešama drosme, neatlaidība un gatavība izmēģināt jaunas iespējas;
  •   radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti, izprot atšķirīgus pasaules uzskatus un tradīcijas;
  •   mākslas darbi veido daudzveidīgu pieredzi, attīsta estētisko un kultūras izpratni un spēj radīt pārmaiņas sabiedrībā.

Teātra mākslas mācību satura apguvē īpaši liela nozīme ir caurviju prasmju apguvei un ieradumu veidošanai.

Teātra mākslā paredzēts veidot un attīstīt ieradumu korekti un tēlaini lietot latviešu valodu gan ikdienas saskarsmē, gan skolas neformālajā vidē, gan jaunās reālās dzīves situācijās ārpus skolas, uzstājoties auditorijai un lietojot publiskās uzstāšanās prasmes. Latviešu valoda kā vērtība un atbildība kā tikums.

Nozīmīgākās prasmes, ko attīsta teātra māksla skolēnos, ir:

  •     ķermeņa plastikas pārvaldīšana (stāja, gaita, poza, žesti, mīmika);
  •     mutvārdu un runas tehnikas pārvaldīšana (intonācija, elpošana, dikcija, balss raidīšana, tēlošana ar balsi, runas melodija);
  •    orientēšanās fiziskajā telpā (attiecības: es – citi spēlētāji telpā, es – objekti telpā) un skaniskajā telpā (attiecības: es – mana skaņa, es – citu skaņas).

Darbojoties šī jaunā mācību priekšmeta ietveros, mēs esam apguvuši improvizāciju un nelielu uzvedumu izveidošanu, dzejas un pasaku lasījumus, darbojoties ar balsi, ritmu. Veidojuši etīdes, izmantojot tikai kustības un apvienojot kustības ar balsi. Veikuši runas attīstīšanas vingrinājumus (mēles mežģi) un ķermeņa plastikas vingrinājumus (attēlo mājdzīvnieku kustībā).

Ļoti gribētos ticēt, ka šis mācību priekšmets palīdzēs skolēniem justies daudz brīvāk, atraisītāk un drošāk gan savu vienaudžu vidū, gan svešās auditorijās. Lai mums kopā izdodas!

 

Kas ir inženierzinības?

Ne vienam vien dzīvē ir radušies jautājumi - kā izveidot drošu un stabilu konstrukciju, kā gāzes un šķidrumi darbina ierīces; kādi spēki vada ierīces; kā var iegūt, uzkrāt un pārvērst enerģiju?

Tas arī ir jaunā mācību priekšmeta “Inženierzinības” mērķis –  stiprināt tādas tehniskās domāšanas prasmes kā konstruēšana un projektēšana, materiālu stiprības un saderības analizēšana, spriestspēja par nepieciešamību pēc konkrēta risinājuma un tā ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Stundās skolēni pētīja dažādi locītas papīra lapas izturību, būvēja makaronu tiltus, pētīja skaņas un siltuma izolācijas materiālus, veidoja termokasti. Meklēja informāciju par gāzēm internetā, pētīja gaisa pretestību.

Daudzus darbus nācās veikt attālināti, meklēt materiālus mājās, arī laikā, kad rūpniecības veikali Covid – 19 dēļ bija slēgti.

Mācoties inženierzinības, 7.klases skolēniem nākas iepazīst dizaina risinājumus, kas jau ir realizēti, un, gatavojot praktiskus darbiņus, viņi izvēlas savam risinājumam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, izprot materiālu īpašības, plāno dizaina risinājumus, ņemot vērā ilgtspējību, ietekmi uz sabiedrību un dabu.

 

Skolotājas I.Miruškina un Dz.Sijāte