Es esmu Latvija!

        J.Endzelīna Kauguru pamatskolā Latvijas neatkarības atjaunošanas svētki, diemžēl, sakrita ar attālināto mācību laiku, taču, bērniem atgriežoties skolā, atzīmējām Latvijai tik svarīgo brīdi.

    

  Svētku uzdevums šogad bija veselību veicinošs – darbojāmies ārā. Katrs bērns saņēma skolas apkārtnes karti, savā kartē ierakstīja mūsu svētku saukli – “Es esmu Latvija” un savu vārdu. Latvijai par godu katrs PATS  skolas teritorijas kartē iezīmēja Latvijas kontūru un PATS to izskrēja, piedomājot par savu valsti, savu Latviju, apgūstot arī orientēšanās prasmes.

       Netrūka ne nopietnu, ne amizantu mirkļu, pārrunājot, ka Latvija esam mēs paši. Valsts kontūras zīmēšana izrādījās diezgan grūts un piņķerīgs darbiņš.

Pēc paveiktā darba noskaidrojām labākos šī uzdevuma veicējus: Miku Rambolu (3.klase), Kalvi Jurgensonu (6.klase) un Ievu Cini (8.klase).

Latvija – Tu esi mūsu!

Latvija – mēs esam Tavi!

 

Sporta skolotāja Mārīte Bisniece