«Vislielākā dāvana» kristīgā pulciņa dalībniekiem Kauguros

  «Vislielākā dāvana»ir starptautisks evaņģelizācijas projekts. Tas radies 1993.gadā ASV un Latvijā darbojas kopš 1997.gada.

  Šogad pirmo reizi tajā iesaistījās arī 25 mūsu skolas Kristīgā pulciņa skolēni.

  Projekta pirmais solis - patiesi sirsnīgs pārsteigums katram bērnam, kad viņi saņēma dāvanu  kārbu. Tās, sadarbībā ar starptautisko organizāciju "Samarieša soma" ("Samaritan’s Purse"), bija sarūpējušas ģimenes dažādās pasaules valstīs (ASV, Lielbritānija, Vācija u.c.). Tur bija gan saldumi, gan rotaļlietas, gan citas bērniem vērtīgas mantas.

  Otrais solis - 12 nodarbības apmācības programmā «Lielākais ceļojums». Parasti šīs nodarbības notiek klātienē, taču šogad tās notika, pieslēdzoties caur mobilo telefonu vai datoru.

Divpadsmit sestdienas rītus bērniem bija iespēja dzirdēt Evaņģēlija Vēsti, uzzināt vairāk par Dievu, par Viņa mīlestību, klausīties un lasīt Bībeles stāstus, piedalīties spēlēs un iegūt punktus par pareizām atbildēm. Šajā mācību kursā tika izmantota grāmata «Lielākais ceļojums», kuru katrs skolēns arī saņēma kā dāvanu.

  Trešais solis - apliecības saņemšana par mācību kursa «Lielākais ceļojums» beigšanu.

  Ceturtais solis- visu dalībnieku sarunas, pārrunas par projektā piedzīvoto, redzēto , dzirdēto, no jauna uzzināto; fotografēšanās; atgriezeniskās saites nosūtīšana projekta organizatoriem.

  *Vēlamies pateikt lielu paldies par sadarbību Valmieras Sv.Sīmaņa Svētdienas skolas skolotājai Ainai Saleniecei, jo tieši viņa mūs mudināja iesaistīties šajā projektā un nogādāja dāvaniņu katram skolēnam mājās, jo mācījāmies attālināti!

  *Paldies bērniem un viņu vecākiem par atsaucību un līdzdalību!

Dāvāt prieku un dzīvot mīlestībā - tās ir patiesi lielas Dieva dāvanas katra cilvēka sirdij.

 

Līga Gecko, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotāja